Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail adres:

Geboorte jaar maand dag  (jjjj-mm-dd)

Afstand:
Ik loop dit jaar voor de

Vul het formulier in en zorg dat betaling Euro 4,00 (Euro 3,00 NHWB-leden) binnen 1 week binnen is op rekening (IBAN) NL22INGB0001016184 t.n.v. J.A.M. Nielen, Haarlemmerweg 281 B Amsterdam

Individueel inschrijven

Indien al NHWB-lid lidmaatschapsnummer:

keer mee
Ik let er op dat afval in daarvoor bestemde afval-en vuilnisbakken terecht komt en volg aanwijzingen van de organisatie op

Om de NWB te steunen in hun organisatie, die geheel in handen is van vrijwilligers, wordt door de bond toestemming gevraagd om uw inschrijfgegevens te mogen gebruiken voor een gratis lidmaatschap van de Nederlandse Wandelsport Bond.

Op basis van het aantal leden ontvangt de Nederlandse Wandelsport Bond financiële middelen van NOC*NSF.

Het lidmaatschap loopt automatisch af aan het einde van dit jaar.

Ik geef toestemming om mijn inschrijfgegevens door te geven aan de Nederlandse Wandelsport Bond voor een gratis lidmaatschap.

Zoeken op deze site

In 2014 met dank aan:

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner